Kam se vydat?
Minigalerie
Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie

Další články

Tchaj-wan: Malá Čína s unikátním bambusovým mrakodrapem ESO travel na Novinky.cz
Tchaj-pej 101 – to je označení budovy, která byla od svého dokončení v roce 2004 do ledna 2010 nejvyšší budovou planety...
Největší stavby světa: Město ve věži, šejkův palác a továrna na Boeingy ESO travel na Novinky.cz
Současným rekordmanem je pekingský letištní Terminál 3 postavený kvůli letním olympijským hrám...
Super výlet vlakem: Z Pekingu do Tibetu nejvýše položenou železnicí světa ESO travel na Novinky.cz
Vysoko na tibetské náhorní plošině se vine nejvýše položená železnice světa. Cesta po ní se blíží cestování časem...

Dynastie Tchang

Nejvýznamnější érou čínských dějin je z kulturního hlediska období vlády dynastie Tchang (618–907). Básnictví a umění vůbec dosáhly tehdy v Číně absolutního vrcholu. Na popud císaře byla založena národní akademie pro literaturu – zhruba o 900 let dříve, než došlo ke zřízení první podobné instituce v Evropě. Roku 868 spatřila světlo světa také první tištěná kniha – Buddhistická posvátná kniha.

Hlavní město Čchang-an mělo v té době už více než milion oby vatel, což bylo mnohem více, než měla v té době evropská města. Nád herné paláce a chrámy zde lemovaly tržiš tě plná atraktivního cizího zboží, které nezřídka pocházelo až z daleké Byzance. Zahraniční obchodníci tu ve velkém na kupovali hedvábí, porcelán, koření i další zajímavé komodity – a zároveň představili Čínu světu.

čínská kaligrafie

V zemi působili významní filozofové, básníci a umělci, vznikala hodnotná literární díla i encyklopedie. V básnické tvorbě se poprvé objevily rytmické veršované celky s pravidelnou tónovou strukturou a koncovým rýmem. Čím dál více se šířil buddhismus, který se přizpůsoboval čínským podmínkám; vznikaly tak velké chrámy zdobené freskami a sochami. Malíři zvěčňovali rázovitou krajinu a svou jemnou práci štětcem zdoko nalovali při kaligrafické práci. Sochaři se předstihovali v co nejvěrnějším zachycení lidí, zvířat i náboženských motivů.

socha dynastie tchang

Počátkem 10. století však už vláda dynastie Tchang rychle upadala a její panovníci ztratili nad zemí kontrolu. Příjmy z daní se citelně snížily, ctižádostiví palácoví eunuchové připravovali spiknutí, nové reformní záměry ztroskotaly a nebezpečí protivládní vzpoury bylo stále vyšší. Císař tak obvykle věnoval svou přízeň hlavně dobře placeným žoldákům, kteří ho měli ochránit před nejhorším, kdyby šlo do tuhého. Díky zmatkům a nespokojenosti bylo po roce 907 jasné, že dynastie Tchang ztratila „požehnání z nebes“, na nátlak lidu poslední zástupce této císařské rodiny rezignoval.

Sungové

Následujících padesát let označují čínští historikové za „Éru pěti dynastií a deseti říší”. Toto přechodné období je charakteristické politickými a vojenskými střety, rivalitou, intrikami a krutostí. Moci v Číně se chopil ambiciózní generál Čao Kchuang-jin a založil novou dynastii Sung (v pchin-jinu Song), která pak zemi vládla po dalších třista let (960–1280).

Za éry Sungů se prudce zvýšil počet čínských měst, a to především v údolí řeky Jang-c’-ťiang a na jihovýchodě země. Města přirozeně přitahovala učence, umělce a řemeslníky, což dále podporovalo jejich rozvoj. Výrazný byl také technický pokrok. Pohyblivé litery zcela změnily technologii knihtisku; knihy se šířily opravdu masově, což umožňovalo všeobecný růst gramotnosti; čínští vědci vydávali díla o botanice, astronomii, matematice i zeměpisu. Velkému úspěchu se za hranicemi těšil obdivovaný a ceněný porcelán s mnohabarevnou glazurou.

Jestliže kultura, umění a věda vzkvétaly, politické a vojenské poměry se za vlády dynastie Sung zhoršily. Hranice říše začaly ukrajovat sou sední národy. Státní pokladna se vyprazdňovala pod tíhou nutných výdajů na obranu před cizími nájezdníky. Vznešená šlechta často posílala peníze protivníkům a navíc žila ve svém uzavřeném světě luxusního palácového života. Katastrofa byla nevyhnutelná: ze severu vnikly do Číny mand žuské kmeny a Sungové se pod jejich tlakem museli stáhnout až daleko na jih. Rozsáhlé oblasti země navíc rabovaly obávané mongolské hordy pod vedením Čingischána, které se přehnaly Čínou a zemi podrobily své nadvládě – poprvé v její historii.