Kam se vydat?
Minigalerie
Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie

Další články

Tchaj-wan: Malá Čína s unikátním bambusovým mrakodrapem ESO travel na Novinky.cz
Tchaj-pej 101 – to je označení budovy, která byla od svého dokončení v roce 2004 do ledna 2010 nejvyšší budovou planety...
Největší stavby světa: Město ve věži, šejkův palác a továrna na Boeingy ESO travel na Novinky.cz
Současným rekordmanem je pekingský letištní Terminál 3 postavený kvůli letním olympijským hrám...
Super výlet vlakem: Z Pekingu do Tibetu nejvýše položenou železnicí světa ESO travel na Novinky.cz
Vysoko na tibetské náhorní plošině se vine nejvýše položená železnice světa. Cesta po ní se blíží cestování časem...

Zakázané město

Ku-kung; GuGong

Peking je příliš rozlehlý na to, abyste jej mohli procházet pěšky, jak jste možná zvyklí z mnoha evropských měst. Zakázané město (otevřeno denně 8.30–17.00 v létě a 8.30–16.30 v zimě; vstupné) je však výjimkou. Na ploše více než 72 hektarů zde najdete řadu jedinečných památek: paláce, pavilony, nádvoří a zahrady.Zakázané město dostalo své jméno proto, že „obyčejní smrtelníci” sem v minulosti téměř po 500 let neměli přístup. Tento prostor bývá dnes označován také jako Císařský palác, Palácové muzeum (Ku-kung; Gu Gong). Sídlo čínských panovníků bylo vybudováno tak, aby počet jeho místností dosáhl šťastného čísla 9999; devítka byla totiž magickým symbolem nebes. Areál vybudovaný v letech 1406 až 1420 sloužil během dalších téměř sedmi století jako rezidence celkem 24 císařů, jejich rodin a početnému dvoru.

Turisté vcházejí do Zakázaného města zpravidla z jihu, po dlouhé dlážděné cestě od Brány nebeského klidu. Hlavní vstup do areálu tvoří Polední brána (Wu-men), postavená v 15. století. Úředníci vcházeli levým portálem a členové císařské rodiny portálem pravým. Do hlavní části Zakázaného města se vchází přes další obřadní bránu, Bránu nejvyšší harmonie (Tchaj-che- -men), která byla vztyčena v roce 1420. Její průchod střeží dvojice mohutných bronzových lvů.

bronzový lev

Za touto mocnou obrannou linií se nachází nejlepší čínský soubor starobylé architektury. Tři obrovské sály a nádvoří zobrazují Tři Buddhy a Tři ryzí z taoismu. První a nejdůležitější je Síň nejvyšší harmonie (Tchaj-che-tien), často nazývaná „Síň císařského trůnu“. Jde o vůbec největší stavbu v Zakázaném městě a jednu z nej hezčích dřevěných staveb celé Číny. Po staletí vlády dynastií Ming a Čching byla tato síň také největší a zároveň i nejvyšší budovou v Pekingu; podle zákona ji žádná jiná nesměla převyšovat. (Pokud ke stavbě započítáme i výzdobu dřevěné střechy, činí její celková výška 37,5 m.) Uvnitř, na elegantním pódiu v Síni nejvyšší harmonie, sedával na svém Dračím trůnu sám císař čili Syn nebes, obklopen symboly dlouhověkosti a moci a klanějícími se pomocníky. Vše obklopoval kouř nejrůznějších vůní, který pocházel z vonných tyčinek. Podle zvuku gongů a zvonů náštěvníci poklekli a devětkrát se hluboce poklonili. Na tomto místě se konaly nejslavnostnější obřady – novoroční rituály nebo uvedení nového císaře na trůn.

Méně obřadný charakter má Síň dokonalé harmonie (Čung-che-tien), která má zlatou střechu a leží za Síní nejvyšší harmonie. Ve třetí z těchto síní – Síni zachování harmonie (Pao-che-tien) – se mimo jiné konaly zkoušky dvo řanů, patrně vůbec první přijímací zkoušky státních úředníků na světě. Za poslední budovou na severní straně areálu Zakázaného města je do přístupového schodiště vsazena nádherná rampa s mnoha figurami draků, tesaná z jediného mramorového bloku, který vážil více než 200 tun. Toto místo bylo v minulosti vyhrazeno samozřejmě pouze pro císařská nosítka. Zajímavý byl způsob dopravy tohoto kamenného bloku z kame no lomu, který leží 48 kilometrů od tohoto místa. Na tažení obrovského břemene se podílely tisíce dělníků a vše se odehrálo v nejchladnější části roku, kdy posun nákladu usnadňovaly zledovatělé cesty.

zakázané město

Severní část Zakázaného města se může pochlubit mnoha zajímavými místy. Od přijímacích a oficiálních sálů směrem k obytným prostorám tzv. vnitřního dvora (které dříve sloužily soukromému životu císaře, jeho rodiny a početného dvora) míra okázalosti ještě více vzrůstá. V řadě historických paláců a síní lze dnes obdivovat vystavené umělecké předměty, i osobní věci císařů. Z nejcennějších památek severní části Zakázaného města jmenujme například Muzeum hodin, Císařskou klenotnici nebo pozoruhodný reliéf – Stěnu devíti draků (Ťiou-lung-pi), která byla vy te sána v roce 1775. Na severní straně areálu leží také Císařské zahrady (Jü-chua- -jüan) s romantickými umělými skalami a rázovitým taoistickým chrámem, který vznikl stejně jako celé Zakázané město za éry dynastie Ming roku 1420.

Parky a besídky

Severně od palácového komplexu, u hlavní příjezdové cesty někdejších císařů, leží park Jingshan (Ťing-šan), dříve známý spíše pod názvem Uhelný vrch (Mej-šan) (otevřeno denně 6.00–21.00; vstupné). Tento pahorek, nejvyšší bod v celém starém Pekingu, se skládá z pěti samostatných vyvýšenin. Byl vytvořen uměle ze zeminy vytěžené při stavbě vodních příkopů kolem Za kázaného města. Na vrcholu stojí pozoruhodný romantický Pavilon desetitisíce pramenů (Wan-čchun- -tching), od něhož se můžete pokochat krásným výhledem jak na staré císařské paláce s typickými čínskými střechami, tak na moderní pekingskou zástavbu.

Nejoblíbenějším místem procházek a odpočinku v hlavním městě Číny je park Bei hai (Pej- -chaj; otevřeno 6.30–20.00; vstupné), s nádherným jezerem, po jehož hladině se projíždějí především mladé zamilované páry na loďkách, aby si mohly vychutnat okolní uklidňující přírodu. Park byl založen již ve 12. století. Přes Most věčného klidu (Jung-an Čchiao) se dostanete na umělý ostrov na jezeře, jehož obvod činí okolo jednoho a půl kilometru. Na ostrově také najdete krytou galerii, která vede podél severního pobřeží. Na kopci uprostřed ostrova stojí tibetská pagoda, resp. Bílá Dagoba (Paj-tcha). Byla postavena v roce 1651 na počest první návštěvy dalajlámy v Pekingu a stojí na místě Kublajchánova zimního paláce. Na jaře to vždy vypadá, že se pagoda podlomí pod bujnou záplavou zelených listů. V létě a na podzim je tento park nejkrásnější a nejživější – lepší ve městě nenajdete.